1.WyjaśnieniaUsługodawca - zlokalizuj-telefon.pl - Amerykańska spółka będąca właścicielem serwisu
-Wszystkie ceny podane na stronie są cenami netto. Użytkownik kupujący usługę jest zobowiązany we własnym zakresie opłacić ewentualne podatki obowiązujące w zależności od prawa lokalnego. Usługa jest skierowana przede wszysktim do obywateli Stanów Zjednoczonych. [wolne tłumczenie regulaminu z Języka Angielskiego, przepraszamy za ewentualne błędy]
Wróć do strony głównej - Tutaj
Copyright 2014 - zlokaluzj-telefon.pl